КОНТАКТИ

КАТЕДРА ФИЗИКА НА КОНДЕНЗИРАНАТА МАТЕРИЯ
Физически Факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Бул. "Джеймс Баучър", 5
1164 София, България

fkm(at)phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~fkm
Fax: 3592 9625276

Ръководител катедра: доц. д-р Веселин Дончев
Тел. 8161-701; 8161-819
e-mail: vtd(at)phys.uni-sofia.bg
Секретар: Наталия Каракашева
Тел. 8161-711
e-mail: nataly(at)phys.uni-sofia.bg
Поддръжка на сайта: ас. д-р Николай Зографов
Тел. 8161-832
e-mail: zoggy(at)phys.uni-sofia.bg