Професор дфн Николай Константинов Мартинов
[1939 - 2011]

Николай Мартинов е роден на 19.09.1939 г. в гр. Плевен. Завършва физика в СУ "Св. Климент Охридски" през 1963 г. и започва работа като асистент във Физическия факултет. През 1974 г. става доктор на физическите науки, а през 1981 г. е избран за професор по обща физика. Проф. Мартинов е първият ръководител на кат. Физика на кондензираната материя след разделянето на кат. Физика на твърдото тяло" през 1988 г. и изпълнява тази длъжност до 2000 г. Той е бил зам. -декан на Физическия факултет (1986-1990), зам. -ректор по научната дейност на СУ (1991-1998), изпълняващ длъжността Ректор на СУ (1997) и председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (1999-2004).
Повече от 30 г. проф. Мартинов чете лекции по Механика и Молекулна физика – основни курсове по обща физика във Физическия факултет за студенти - първи курс от всички специалности. Участва в разработката на програмите за откриване на нови съвременни физични направления на обучение. Автор е на учебник по Механика.
Научната дейност на проф. Мартинов е в областта на физиката на нелинейните вълнови взаимодействия и нестабилности на неравновесни плазмени среди, в която е с признати световни приноси. Проф. Мартинов е един от пионерите в изследванията по динамика на нелинейни сложни самосъгласувани системи в България. Публикувал е над 90 научни статии у нас и в чужбина. За студенти чете курса "Колективни свойства на газова и твърдотелна физика в плазмени среди". Бил е научен ръководител на шест докторски дисертации, член на Специализирания научен съвет по Физика на кондензираната материя, заместник-председател на Дружеството на физиците в България, участва и в ръководството на Съюза на учените в България.
Проф. Мартинов е носител на почетния знак на СУ "Св. Климент Охридски" със синя лента и на орден "Св. Св. Кирил и Методий" – първа степен. Той е почетен член на Съюза на физиците в България. Научните разработки на проф. Мартинов са оценени от Нобеловия комитет по физика, който му изпраща покани за номиниране на кандидати за Нобелова награда по физика за 2001, 2005 и 2012 г.
Кратки биографични бележки за изтъкнати ръководители на катедрата може да намерите от линковете по-долу:

Проф. Порфирий Иванович Бахметьев ( от 1895 г. до 1907 г.) -катедра "Експериментална физика"
Академик Георги Стефанов Наджаков ( от 1937 г. до 1962 г.) - катедра "Опитна физика"
Академик Милко Иванов Борисов ( от 1963 г. до 1980 г.) - катедра "Физика на твърдото тяло"
Професор дфн Николай Константинов Мартинов
(от 1988г. до 2000г. – катедра "Физика на кондензираната материя")